Slideshow Image 2

ကခ်င္/ရွမ္းျပည္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ ဒုကၡသည္ စာရင္း

စခန္းအေရအတြက္ -
အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေဒသရွိ စခန္းေပါင္း = ၁၂၂
KIO ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေဒသရွိစခန္းေပါင္း     = ၃၁
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ စခန္းေပါင္း      = ၁၉
စုစုေပါင္း                                          =၁၇၂ ခု

ဒုကၡသည္ အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ လူဦးေရ

စုစုေပါင္း
အိမ္ေထာင္စု -   23079
က်ား           -   52453
မ               -   58155
ေပါင္း          - 110608

အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေဒသ
အိမ္ေထာင္စု   -11256
က်ား             -25339
မ                 -27718
ေပါင္း            -53057

KIO ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေဒသ
အိမ္ေထာင္စု     - 10570
က်ား               - 24286
မ                   -27231
ေပါင္း             - 51517

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း
အိမ္ေထာင္စု    -1253
က်ား              - 2828
မ                  - 3206
ေပါင္း             - 6034


MATUT HTI NA »

THE MYTH OF JINGHPO

video 
A Dutch linguist came into a Jinghpo minority zone near the China-Myanmar border. He inherited this living culture of Jinghpo people and compiled A Grammar and Dictionary of Zaiwa, for an endangered language. He opened a door for the world to understand Jinghpo's unique culture.


MATUT HTI NA »

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဆြမ္လြတ္ဂြမ္ေမာ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

video


MATUT HTI NA »

ၾကီးမားစြာ အံ့ၾသမိျခင္း

ထပ္ခါထပ္ခါ အၾကိမ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ လိမ္ညာလွည့္ျဖားျပီး အရူးလုပ္တာကုိ ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ျပံဳးစိျပံဳးစိနဲ႔ ေခၚတုိင္းလာေနၾကတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းအားလံုးကုိ တစ္ကယ္ပဲ အၾကီးအက်ယ္အံ့ၾသမိပါတယ္။ ဒီတစ္ခါလည္း (၅) ရက္ၾကီးမ်ားေတာင္ အရုိးအီႏုိင္ပဲ ပ်ားရည္ဆမ္း အလိမ္အညာ တ၇ာခ်ိဳရည္ပ်စ္ပ်စ္ေတြကုိ တ၀ၾကီးျမိန္ယွက္စြာသံုးေဆာင္ၾကဖုိ႔ ျပန္လည္စုရံုးေရာက္ရွိေနၾကတာကုိအံ့ၾသမဆံုး ျဖစ္မိပါတယ္။

ဗမာအစုိးရ၏ ကလိမ္ကက်စ္ ညစ္ပတ္ပုပ္ေစာ္တေထာင္းေထာင္းထကာ နံေစာ္ေနတဲ့လူေတြနဲ႔ ခဏခဏသြားေရာက္ေတြ႔ဆံုၾကတယ္ဆုိေတာ့ သူတုိ႔ဆီမွာလည္း သူတုိ႔ သတိမထားမိပဲနဲ႔ ဒီလုိနည္းနာေလးမ်ား တစ္ျဖည္းျဖည္းစိိမ့္၀င္ ညိွသြယ္သြားကာ ကူစက္ပ်ံ႕နံ႔ၾကျပီး အလိမ္ခံရသမ်ားႏွင့္ လိမ္လည္ေနသူမ်ား တစိတ္တညာဏ္တည္း တစ္ဖြဲ႔တည္း ေက်ာသားရင္သား မခြဲတတ္ေအာင္ ျဖစ္သြားမွာကုိလည္း ၾကိဳတင္အံ့ၾသ စိုးရိမ္ပူပန္မိပါတယ္။

တုိင္းျပည္မွာျဖစ္ပြားေနတဲ့ ဘယ္ျပသနာကုိမွ် ေျပလည္ေအာင္မေျဖရွင္းေပးႏုိင္တဲ့လူေတြကုိ ယံုၾကည္အားကုိးေနၾကတာကုိလည္း အံ့ၾသမဆံုး ျဖစ္မိပါတယ္။ မိမိကုိယ္မိမိ ဇာတ္ဆရာ၊ ရုပ္ေသးဆရာၾကီးမ်ား ၾကိဳးဆြဲရာက အသံုးေတာ္ခံ အသံုးခ်ခံေန႔တဲ့ ဘ၀ဆီေေရာက္ေနျပီဆုိတာကုိ သတိထားမိၾကဖုိ႔အခ်ိန္ေတာင္ လြန္ေနပါျပီ။ စစ္ယူနီေဖာင္းခြ်တ္ ဖားလည္းမဟုတ္၊ ငါးလည္းမဟုတ္တဲ့ ဖားတစ္ပုိင္း ငါးတစ္ပုိင္းလူေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသ၍ ဒီတုိင္းျပည္ၾကီးဟာ ႏြံနစ္သလုိ လွုပ္ေလျမဳပ္ေလျဖစ္ေနမွာပါပဲ။

ကိုယ့္ၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးေရးဆုိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ မိမိလူမ်ိဳးရဲ႕ ကံၾကမၼာအ၀၀ကုိ မိမိဖာသာ ဖန္တီးလုပ္ကုိင္သြားႏုိင္ေအာင္ နည္းလမ္းရွာျပီး စိတ္ပါလက္ပါလုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္လုိပါသည္။ ကုုိယ့္တစ္ဦးေကာင္းစားေရးထက္ အမ်ားေကာင္းစားေရးႏွင့္ မိမိလူမ်ိဳးေကာင္းစားေရးကိုပဲ ေရွ႕တန္းတင္ဦးစားေပးၾကရန္လုိအပ္ပါသည္။

ျဖစ္ရပ္မွန္ သမုိင္းေရးတဲ့လူေတြဟာ မ်က္ႏွာမလုိက္ပဲ လက္တန္ေျပာင္ေျမာက္ၾကတယ္ဆုိတာကုိ သတိခ်ပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ ေခၚတုိင္းသြားေသာ ေရာဂါအက်င့္ဆုိးေတြကုိ အျမန္ဆံုးျပဳျပင္သြားၾကျပီး၊ မိမိရဲ႕ပန္းတုိင္ဟာဘာလဲ ဆုိတာကုိ အျမဲရင္၀ယ္ပုိက္ေထြးထားၾကေစခ်င္ပါသည္။

လိမ္ညာဖုိ႔ကုိပဲ အျမဲမျပတ္စဥ္းစားေတြေတာေနၾကတဲ့ မစာညာဏ္ၾကီးရွင္ လူထူးလူူဆန္း အလိမ္တကာ့ အလိမ္ဆရာၾကီးမ်ာလည္း ဒီေလာက္ လိမ္လုိက္ရရင္ ေက်နပ္ၾကပါေတာ့လုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ရပါသည္။ သူမ်ားကုိ မေကာင္းၾကံျပီး လိမ္ျခင္း၏အၾကိဳးဆက္သည္ မိမိဆီကုိလည္း ျပန္လွည့္ပတ္ျပီး ေရာက္လာတတ္သည္ကုိ ကုိယ့္ရွဴးနဲ႔ ကို္ယ္ျပန္ပတ္သည္ဟု ဆုိၾကပါသည္။

ျပည္သူ႔တမန္


MATUT HTI NA »